Kontakt

Potrebujete pomoc?  

Zavolajte nám  

048 23 02 922

Pondelok - Piatok v čase od 8:30 do 16:30

Internetový obchod electronicke-prekladace.sk, ďalej len obchod, patrí a je podporovaný spoločnosťou Vasco Electronics Sp. z o.o. S.K.A. so sídlom Krakow at al. Pokoju 1, CTA/350, a predajnou kanceláriou v Banskej Bystrici 97405, Bernolákova 15, je zapísaná v registri Národného súdneho registra (KRS) pod číslom 0000421705, REGON (Business ID no.): 122581850, IČ DPH EÚ: PL6772369151.

Nákupný poriadok

 1. 1. Nasledujúce obchodné podmienky obsahujú nasledujúce pojmy:
  1. 1.1 Zákazník - fyzická alebo právnická osoba, organizačná jednotka bez právnej subjektivity, ale s právnou spôsobilosťou, ktorá podá objednávku v obchode;
  2. 1.2 Spotrebiteľ - fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti;
  3. 1.3 Obchodné podmienky - tieto Obchodné podmienky o poskytovaní služieb elektronickou cestou v rámci internetového obchodu elektronicke-prekladace.sk;
  4. 1.4 Obchod - internetový portál dostupný na adrese elektronicke-prekladace.sk, prostredníctvom ktorého môže zákazník objednávať tovar;
  5. 1.5 Produkty - výrobky prezentované v Internetovom obchode.;
  6. 1.6 Kúpna zmluva - predajná zmluva podľa Občianskeho zákonníka, uzavretá medzi spoločnosťou Vasco Electronics Sp.z oo SKA a Zákazníkom prostredníctvom internetového obchodu;
  7. 1.7 Objednávka - prehlásenie vôle Zákazníka, smerujúca priamo k uzavretiu Predajnej zmluvy, určujúca predovšetkým druh, množstvo a cenu tovaru.
 2. 2. Všeobecné podmienky
  1. 2.1. Realizácia predaja v Obchode prebieha podľa nižšie uvedených podmienok.
  2. 2.2. Zákazník objednávajúci v obchode by sa mal oboznámiť s obsahom týchto predpisov. Počas objednávky bude Zákazník požiadaný o súhlas s obchodnými podmienkami prostredníctvom zdieľanej funkcie, tzv. Checkbox
  3. 2.3. Zákazníci môžu získať prístup k terajším pravidlám kedykoľvek pomocou odkazu umiestneného na hlavnej stránke obchodu elektronicke-prekladace.sk a tiež ich môžu stiahnuť a vytlačiť.
  4. 2.4. Informácie o výrobkoch sú uvedené na internetových stránkach obchodu, predovšetkým ich popisy, technické a užívateľské parametre ako aj ceny nabádajú k uzavretiu zmluvy v zmysle (č. 89/2012 Zb.) Občianskeho zákonníka.
 3. 3. Proces objednávania
  1. 3.1. Objednávky na výrobky ponúkané na internetových stránkach obchodu je možné zložiť prostredníctvom internetových stránok obchodu, telefonicky alebo cez email.
  2. 3.2. Objednávky prostredníctvom internetovej stránky obchodu (www.elektronicke-prekladace.sk) a emailovej adresy je možné skladať 24h denne 7 dní v týždni. Telefonické objednávky je možné skladať v pracovnej dobe, ktorá je uvedená v záložke kontakt.
  3. 3.3. Pre uzavretie kúpnej zmluvy prostredníctvom internetového obchodu je potrebné navštíviť stránku www.elektronicke-prekladace.sk, vybrať si tovar, vložiť tovar do košíka a dokončiť objednávku prechádzajúc jednotlivé kroky riadiac sa pokynmi zobrazenými na stránke.
  4. 3.4. Počas objednávania tovaru má zákazník možnosť upravovať údaje a tiež vykonávať úpravy v rámci vybraného tovaru až do chvíle stlačenia tlačidla "Objednávka s nutnosťou zaplatenia". Za týmto účelom je potrebné postupovať podľa pokynov na obrazovke a podľa informácií dostupných na internetovej stránke.
  5. 3.5. Vo chvíli, keď Zákazník internetového obchodu uvedie všetky potrebné údaje, zobrazí sa súhrn objednávky. Rekapitulácia objednávky bude obsahovať nasledujúce informácie týkajúce sa:
       a) objednaného tovaru,
       b) jednotkovej a celkovej ceny objednaného tovaru alebo služieb, vrátane nákladov na dopravu a iných nákladov (ak také sú),
       c) zvoleného spôsobu platby,
       d) zvoleného spôsobu dodania.
  6. 3.6. Odoslanie objednávky je vyhlásením vôle Zákazníka uzavrieť so spoločnosťou Vasco Electronics Sp.z oo SKA kúpnu zmluvu v súlade s obsahom Obchodných podmienok.
  7. 3.7. Zmluva sa považuje za uzavretú v okamihu kliknutia zákazníkom na tlačidlo "Objednať s povinnosťou platiť".
  8. 3.8. Po zadaní objednávky zákazník dostane e-mail s názvom "Potvrdenie objednávky", ktorý zahŕňa konečné potvrdenie všetkých dôležitých prvkov súvisiaich s objednávkou.
  9. 3.9. Kúpna zmluva je uzatvorená v slovenskom jazyku. Jej obsah je v súlade s obchodnými podmienkami.
  10. 3.10. V prípade zakúpenia jazykového balíčka v režime offline dáva zákazník jeho / jej súhlas spoločnosti Vasco Electronics Sp.z o.o. so sídlom v poľskom Krakove stiahnuť a nainštalovať v jeho / jej mene Google Prekladač aplikáciu v zariadení Vasco spolu s offline jazykovým balíčkom označeným zákazníkom. Zároveň dáva zákazník spoločnsti Vasco Electronics Sp.z o.o. SKA so sídlom v poľskom Krakove jeho / jej súhlas zriadiť účet Google a Google Play Store účet a prijať podmienky služby Google Play a podmienky použitia aplikácie Google Prekladač. Jedná sa o súhlas, ktorý vyprší hneď potom, čo je aplikácia Google Prekladač inštalovaná v zariadení zákazníka a jazykové balíky sú stiahnuté.
 4. 4. Platba a dodacie podmienky
  1. 4.1. Všetky ceny uvedené v internetovom obchode sú ceny v eurách (EUR) a obsahujú DPH. Cena uvedená pri každom tovare je záväzná vo chvíli objednania tovaru. Zobrazené ceny tovaru neobsahujú náklady na dopravu objednávky. Náklady na dopravu sa pripočítavajú počas dokončovania objednávky.
  2. 4.2. Náklady na dopravu sú uvedené pred objednaním.
  3. 4.3. Tovar zasielame kuriérskou službou UPS alebo DHL. v prípade odoslania tovaru mimo územia EÚ zasielame prostredníctvom EMS. Dodanie tovaru na územie Slovenskej republiky sa pohybuje v rozmedzí 1-5 pracovných dní. V prípade odoslania tovaru do zahraničia môže dodanie tovaru trvať až 14 dní.
  4. 4.4. Objednávky z Normanských ostrovov, Ostrova Man, Orknejí, Shetland a Škótskych ostrovov sú obchodom riešené ako objednávky mimo Európskej únie, takže sa dodacia lehota môže predĺžiť až na 14 dní.
  5. 4.5. Ceny dopravy:
   1. 4.5.1. Veľká Británia a Európska Únia:
        a) UPS (platba vopred): Zdarma
        b) UPS (dobierka): 9,00 EUR
        c) UPS Express (platba vopred): 39.00 EUR
        d) UPS Express (dobierka): 49.00 EUR
   2. 4.5.2. Krajiny mimo Európskej Únie:
        a) EMS Courier: 25.00 EUR
  6. 4.6. V obchode je možné za nákup a dopravu zaplatiť nasledovne:
       a) pri prevzatí v hotovosti (na dobierku),
       b) platbou prevodom vopred na účet spoločnosti Vasco Electronics Sp. z o.o. S.K.A.
       c) kreditnou alebo debetnou kartou cez SaferPay systém
       d) kreditnou kartou alebo bezpečnostnou on-line platbou cez SOFORT banking alebo PayPal. Platby kreditnou alebo debetnou kartou sú uskutočnené prostredníctvom SixPayments.
  7. 4.7. Pre každú objednávku je generovaný daňový doklad. Ten potvrdzuje zaplatenú sumu a tiež všetok objednaný tovar.
  8. 4.8.  Uzatvorenie zmluvy o predaji je obchodom potvrdené s využitím odolných médií v primeranej lehote po uzavretí zmluvy, najneskôr však v čase dodania tovaru.
 5. 5. Osobné údaje
  1. 5.1. Osobné údaje zákazníka sú chránené v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov č. 101/2000 Zb. v znení neskorších predpisov, spôsobom znemožňujúcim k nim prístup tretím osobám. Viac informácií v záložke o ochrane osobných údajov.
  2. 5.2. Využívanie obchodu a predovšetkým zadanie osobných a kontaktných údajov, slúži výlučne k vybaveniu objednávky. Tieto údaje nie sú sprístupnené tretím osobám.
  3. 5.3. Obchod nezhromažďuje informácie o číslach kreditných kariet ani o detailoch bankových účtov potrebných počas online platby. Platby online sú vykonávané prostredníctvom nášich partnerov, spoločnosti SixPayments, PayPal a SOFORT Banking GmbH, ktoré realizujú platbu na žiadosť zákazníka použitím svojej bezpečnej technológie.
 6. 6. Vrátenie tovaru
  1. 6.1. Obchod ponúka 14-dennú záruku vrátenia peňazí.
  2. 6.2. Virtuálne produkty ako dobitie karty či digitálne mapy sú zo záruky vylúčené.
  3. 6.3. Kúpna zmluva môže byť zrušená písomnou formou e-mailom, poštou, faxom alebo telefonicky. Podrobný postup odstúpenia od zmluvy a vzorového tlačiva možno nájsť na stránke "Vrátenie tovaru".
  4. 6.4. Spotrebiteľ by mal poslať tovar späť do 14 dní od zrušenia zmluvy na adresu: Lenka Čepelová, Vasco Electronics – elektronicke-prekladace.sk, Bernolákova 15, 974 05 Banská Bystrica. Informácia o odstúpení od zmluvy musí byť zaslaná na: mail@elektronicke-prekladace.sk alebo telefonicky na 048 23 02 922.
  5. 6.5.  Ihneď po obdržaní informácie o odstúpení od zmluvy zašleme e-mail s potvrdením.
  6. 6.6. Náklady na dopravu vráteného tovaru nesie Spotrebiteľ.
  7. 6.7. Ak je vybraný spôsob dopravy drahší ako najlacnejší ponúkaný obchodom, cenový rozdiel medzi vybraným spôsobom dopravy a najlacnejším spôsobom dopravy k dispozícii nebudú uhradené obchodom.
 7. 7. Reklamácia
  1. 7.1. Obchod je povinný dodať tovar bez vád.
  2. 7.2. Obchod, ako predajca, je zodpovedný za nezhody zakúpeného tovaru v obchode na základe kúpnej zmluvy, a to v rozsahu určenom v zákone o špecifických podmienkach spotrebiteľského predaja.
  3. 7.3.  Informácia o odstúpení od zmluvy musí byť zaslaná na: mail@electronicke-prekladace.sk alebo telefonicky na 048 23 02 922.
  4. 7.4. Obchod bude neodkladne informovať zákazníka o svojom rozhodnutí o reklamácii, najneskôr do 14 dní odo dňa prijatia sťažnosti. V opačnom prípade to znamená, že obchod považuje sťažnosť za oprávnenú.
  5. 7.5. V záujme uľahčenia reklamačnej procedúry by mal byť obsah balíka skontrolovaný pred prevzatím v prítomnosti kuriéra. V prípade zistenia poškodenia balíka alebo nesúladu s objednaným tovarom je treba túto skutočnosť nahlásiť kuriérovi a spísať protokol o škode. Podpísaný protokol uľahčí posúdenie sťažnosti.
  6. 7.6. Odporúča sa, aby zákazník v reklamácii uviedol nasledujúce informácie:
       a) informácie a okolnosti súvisiace s predmetom reklamácie, najmä druh a dátum poškodenia;
       b) žiadosť uvádzajúcu spôsob uplatnenia sťažnosti s kúpnou zmluvou, vyhlásenie o znížení ceny alebo zrušenie zmluvy o predaji;
       c) kontaktné údaje osoby podávajúcej sťažnosť, ktoré umožnia reklamačné konanie. Požiadavky uvedené v predchádzajúcej vete sú iba odporúčania a nemajú vplyv na účinnosť sťažností bez nich.
  7. 7.7. Ihneď po prijatí reklamácie zašle obchod potvrdenie o prijatí sťažnosti k zákazníkovi prostredníctvom e-mailu.
  8. 7.8. Na všetky výrobky v Obchode sa vzťahuje 24 mesačná záruka.
  9. 7.9. Záruka sa nevzťahuje na prípadné škody vzniknuté v dôsledku nesprávneho použitia, údržby v rozpore s návodom na použitie alebo na opotrebenie výrobku.
  10. 7.10. Záruka sa tiež nevzťahuje na škody spôsobené mechanickým poškodením, ako napr. zaliatie, spadnutie, rozbitie displeja, atď.
  11. 7.11. Tovar odoslaný na reklamáciu a nevyzdvihnutý v priebehu 1 roka bude zlikvidovaný.
  12. 7.12. Viac informácií o reklamačnom konaní možno nájsť na stránke obchode v sekcii "Vrátenie tovaru".
 8. 8. Záverečné ustanovenia
  1. 8.1. Pokiaľ niektorá časť týchto podmienok je držaná akýmkoľvek príslušným orgánom kvôli neplatnosti alebo nevymáhateľnosti ako celok alebo jeho časť, nesmie ovplyvniť platnosť alebo vymáhateľnosť iných častí týchto podmienok.
  2. 8.2. Riešenie prípadných sporov vzniknutých medzi spoločnosťou Vasco Electronics Sp.z oo SKA a Zákazníkom, ktorý je spotrebiteľom v zmysle (č. 634/1992 Zb.) Občianskeho zákonníka bude v kompetencií príslušných súdov v súlade s príslušnými ustanoveniami patričných ustanovení Občianskeho zákonníka.
  3. 8.3. Na riešenie prípadných sporov vzniknutých medzi spoločnosťou Vasco Electronics Sp.z oo SKA a Zákazníkom, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle (č. 634/1992 Zb.) Občianskeho zákonníka, je príslušný súd vzhľadom k sídlu spoločnosti Vasco Electronics Sp.z oo SKA.
  4. 8.4. Všetky záležitosti, ktoré nie sú týmito Obchodnými podmienkami upravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, ustanoveniami zákona o elektronických službách a ďalšími príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 9. 9. Zmeny obchodných podmienok
  1. Zákazníci budú informovaní o všetkých plánovaných zmenách Obchodných podmienok v podobe informácií o zmene obchodných podmienok zaslaných poskytovateľom služieb na www.elektronicke-prekladace.sk. Tieto informácie budú obsahovať aj zoznam zmien Obchodných podmienok a zostanú na internetových stránkach po dobu najmenej 14 po sebe nasledujúcich dní.